Sign In

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi (09/02/2019)

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019
Nhân dịp đón Tết cổ truyền mừng xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác, làm việc trong Ngành Tư pháp và học viên, sinh viên đang học tập trong các trường, học viện của Ngành cùng gia đình lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất.

Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư pháp (08/01/2019)

Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 3137/QĐ-BTP về việc phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư pháp. Dưới đây, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp xin trân trọng giới thiệu tới độc giả 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư pháp.

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 (22/11/2018)

Sáng ngày 15/11/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019. 

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 62/2015/NĐ-CP (02/10/2015)

Ngày 18/7/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Ngày 18/9/2015, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1676/QĐ-BTP ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.
 

Khối nội chính tỉnh đánh giá công tác thi đua khen thưởng (31/08/2015)

Nét mới trong công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị là phong trào thi đua được triển khai có chiều sâu, hướng vào các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và cơ sở.
 

Tổng cục Thi hành án dân sự: Tập huấn và quán triệt phần mềm quản lý văn bản, điều hành và sử dụng chữ ký số (10/08/2015)

              Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành kế hoạch triển khai chữ ký số trong ngành Tư pháp và Quyết định số 2217/QĐ-BTP ngày 29/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành và Hồ sơ lưu trữ của Bộ Tư pháp, ngày 07/8/2015, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức tập huấn phần mềm quản lý văn bản, điều hành và sử dụng chữ ký số đối với Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị thuộc Tổng cục, và toàn thể cán bộ, công chức thuộc Tổng cục.
 
Các tin đã đưa ngày: