Sign In

CV số 68 ngày 10/02/2020 của Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hải Phòng về việc Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020

10/02/2020

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: