Sign In

Chỉ thị số 09 ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố

23/02/2021

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: