Sign In

Thông báo số 1603/TB-CTHADS ngày 23/12/2021 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố năm 2022

23/12/2021

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: