Sign In

QĐ số 191 ngày 12/6/2020 của Cục trưởng Cục THADS TP Hải Phòng v/v giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Văn Phụ và bà Đỗ Thị Hoàn- địa chỉ: Thanh Khê, Thanh Lương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

15/06/2020

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: