Sign In

Giấy ủy quyền về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí số 1129/GUQ-CTHADS ngày 01/9/2021 của Cục THADS TP Hải Phòng (trả lời báo Công lý theo đề nghị tại Văn bản ngày 27/8/2021 của Nhà báo Vũ Văn Ba thuộc Báo Công lý)

01/09/2021

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: