Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản ngày 637/TB-THADS ngày 15/7/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên (22/07/2021)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 30-2(3), tờ bản đồ số  4, địa chỉ: Số 5/49/344 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
Các tin đã đưa ngày: