Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (25/06/2021)

Thẩm định giá tài sản kê biên là: 
Quyền sử dụng đất 199m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 87 tờ bản đồ số 07, thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, GCN QSDĐ số AM 120479 do UBND huyện Đan Phượng cấp ngày 20/02/2009 cho ông Nguyễn Quang Vụ, ngày 02/11/2011 chuyển nhượng sang tên ông Nguyễn Thanh Hà.
Các tin đã đưa ngày: