Sign In

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tổ chức tập huấn Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (26/06/2015)

Ngày 18/6/2014, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận và Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận đã phối hợp tổ chức tập huấn Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 (sẽ có hiệu lực từ 01/7/2015).
Các tin đã đưa ngày: