Sign In

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án: QSD đất, và tài sản gắn liền đất tại thửa đất số 243, tờ bản đồ số 7c, giấy CNQSD số BB473087, do UBND thành phố cấp ngày 16/6/2010, diện tích 146,8m2. (15/02/2023)

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án: QSD đất, và tài sản gắn liền đất tại thửa đất số 243, tờ bản đồ số 7c, giấy CNQSD số BB473087, do UBND thành phố cấp ngày 16/6/2010, diện tích 146,8m2.
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 7h30 ngày 16/02/2023 đến 17h ngày 17/02/2023.
- Địa chỉ nộp hồ sơ: Chi cục THADS TP Hà Tĩnh
(Chi tiết xem tại TB số 69/TB-CCTHA ngày 15/02/2023)

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án: 01 chiếc xe máy có Biển kiểm soát 38B1-28740 nhãn hiệu Hon Da, số loại Wave Alpha. (03/02/2023)

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án: 01 chiếc xe máy có Biển kiểm soát 38B1-28740 nhãn hiệu Hon Da, số loại Wave Alpha.
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 17h trước ngày 08/02/2023, Tại Chi cục THADS huyện Hương Khê.

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản: QSD đất, nhà và tài sản gắn liền đất tại thửa đất só 739, tờ bản đồ số 10, diện tích 126m2, tại KP Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. (20/12/2022)

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản: QSD đất, nhà và tài sản gắn liền đất tại thửa đất só 739, tờ bản đồ số 10, diện tích 126m2, tại KP Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 7h30 ngày 21/12/2022 đến 17h ngày 22/12/2022, tại Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh
(Chi tiết xin mời xem tại TB số 759/TB-CCTHA ngày 20/12/2022)

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án: 01 xe ô tô tải cầu lự hành nhãn hiệu LIFAN, số loại LF3070G1, sơn màu xanh. Số máy 4102BQZ108695. Số khung B044000189, biển kiếm soát 36C-171.61 (21/11/2022)

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án:
- 01 xe ô tô tải cầu lự hành nhãn hiệu LIFAN, số loại LF3070G1, sơn màu xanh. Số máy 4102BQZ108695. Số khung B044000189, biển kiếm soát 36C-171.61
- Thời gian nộp hồ sơ từ 7 giờ ngày 22/01/2022 đến 17h30 ngày 23/11/2022
(Chi tiết xem tại TB số 1239-TB-CTHADS ngày 21/11/2022)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản. Tên tài sản: 01 xe oto nhãn hiệu Toyota loại Fortuner. BKS 38A-30592. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 06/9/22 đến 07/9/22, tại Cục THADS Hà Tĩnh. (05/09/2022)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản.
- Tên tài sản gồm 01 xe oto nhãn hiệu Toyota loại Fortuner. BKS 38A-30592.
- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 06/9/22 đến 07/9/22, tại Cục THADS Hà Tĩnh.
- Địa điểm nộp hồ sơ: tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.
Mọi chi tiết xin mời xem tại Thông báo số 969/TB-CTHADS ngày 05/9/2022 của Chấp hành viên Lê Văn Sơn - Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (xin mời xem chi tiết tài sản tại Thông báo số 903/TB-CTHADS ngày 15/8/2022). (15/08/2022)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (xin mời xem chi tiết tài sản tại Thông báo số 903/TB-CTHADS ngày 15/8/2022).
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 7 giờ, ngày 16/8/2022 đến 17h30 ngày 17/8/2022.
- Địa điểm: Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án (xin mời xem thông tin chi tiết tài sản tại Thông báo số 828/TB-CTHADS ngày 28/7/2022 của Chấp hành viên Lê Văn Sơn) (27/07/2022)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án (xin mời xem thông tin chi tiết tài sản tại Thông báo số 828/TB-CTHADS ngày 28/7/2022 của Chấp hành viên Lê Văn Sơn).
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 7 giờ, ngày 29/7/2022 đến 17h30 ngày 02/8/2022.
- Địa điểm: Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.

Chi cục THADS Hương Khê: Lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản là QSDĐ 893,3m2 (Thửa 41, bản đồ 15). Giấy CNQSD số CO 352341 mang tên ông Hồ Viết Hoài và bà Mai Diễm Ly, cấp ngày 28/8/2018, địa chỉ: Xóm 01, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. (12/04/2022)

Chi cục THADS huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đăng thông tin lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với tài sản:
- Quyền sử dụng đất  893,3m2 (Thửa đất số: 41, tờ bản đồ số: 15); trong đó đất ở 100m2, đất trồng cây lâu năm 893,3m2. Nhà và tài sản gắn liền với diện tích đất nói trên. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO 352341 mang tên ông Hồ Viết Hoài và bà Mai Diễm Ly, do UBND huyện Hương Khê cấp ngày 28/8/2018, địa chỉ: Xóm 01, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ: Trước 17 giờ 00 ngày 18/4/2022 ( giờ hành chính). Taị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
( Điện thoại liên hệ: 0984.368.889 – Chấp hành viên Đinh Thị Hoa Sen)
 

Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh: Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản là gồm 02 chiếc ô tô tải; 01 chiếc xe mô tô. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 23/02 đến 25/02/2022, tại Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh. (23/02/2022)

Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh: Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản là gồm 02 chiếc ô tô tải; 01 chiếc xe  mô tô. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 23/02 đến 25/02/2022, tại Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh.

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản THADS là xe Ôtô loại Grand I10, nhãn hiệu Huyndai màu trắng, BKS 38A-08351, số khung MALA751AAFM11788, số máy G3LAEM251366 sản xuất năm 2014 (đã qua sử dụng)) (22/02/2022)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự là xe Ôtô loại Grand I10, nhãn hiệu Huyndai màu trắng, BKS 38A-08351, số khung MALA751AAFM11788, số  máy G3LAEM251366 sản xuất năm 2014 (đã qua sử dụng).
Các tin đã đưa ngày: