Sign In

TB: lựa chọn BĐG thửa đất số 289, tờ bản đồ số 01 với diện tích 120m2 mang tên Bùi Trọng Cường do UBND thị xã Hà Tĩnh cấp ngày 18/2/2003 tại K2, P Đại Nài, TP Hà Tĩnh (12/09/2018)

Chi cục THADS tp Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức BĐG Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại thửa đất số 289, tờ bản đồ số 01 với diện tích 120m2 mang tên Bùi Trọng Cường do UBND thị xã Hà Tĩnh cấp ngày 18/2/2003 tại số 08, đường Bùi Cầm Hổ (K2, P Đại Nài, TP Hà Tĩnh). Giá khởi điểm 257.483.080đ

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 19; tờ bản đồ số 05; có diện tích 185,3m2. Giấy GNQSDĐ số AC 2162198 mang tên Hoàng Thị Mạnh do UBND thị xã Hà Tĩnh (nay là UBND thành phố Hà Tĩnh) cấp. (31/05/2018)

Tên tài sản bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 19; tờ bản đồ số 05; có diện tích 185,3m2. Giấy GNQSDĐ số AC 2162198 mang tên Hoàng Thị Mạnh do UBND thị xã Hà Tĩnh (nay là UBND thành phố Hà Tĩnh) cấp ngày 14/3/2005 tại tổ 3, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh.

Giá khởi điểm đấu giá: 133.377.272 đồng (Một trăm ba mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi bảy nghìn, hai trăm bảy mươi hai đồng).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và có mức thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá phù hợp.

Thời gian nộp hồ sơ: từ 16 giờ 30 phút ngày 30/5/2018 đến 17 giờ 30 phút ngày 01/6/2018.

Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh, số 27, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.

Thông báo bán đấu giá tài sản xe máy NouvoLX - 1DB1, nhãn hiệu Yamaha, màu sơn đen - đỏ, số khung RLCN1DB10CY 101529, số máy 1DB1 1101541, dung tích xi lanh 124cm3, biển số đăng ký 38D1 - 046.74, giấy đăng ký xe máy mang tên Nguyễn Thị Thanh. (28/02/2018)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc bán đấu giá xe máy NouvoLX - 1DB1, nhãn hiệu Yamaha, màu sơn đen - đỏ, số khung RLCN1DB10CY 101529, số máy 1DB1 1101541, dung tích xi lanh 124cm3, biển số đăng ký 38D1 - 046.74, giấy đăng ký xe máy mang tên Nguyễn Thị Thanh, xe đã qua sử dụng.

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà... (28/02/2018)

Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà...vv

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà... (13/02/2018)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà...
Các tin đã đưa ngày: