Sign In

Cty TNHH Bán Đấu Giá Hồng Lĩnh: TB bán đất và TS gắn liền với đất tại P Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) (07/04/2017)

Bán đấu giá QSD Đất là tài sản thi hành án tại P Bắc Hồng thị xã Hồng Lĩnh

TB Bán đấu giá tài sản thi hành án: QSD Đất ở thị trấn Hương Khê (lần 2) (15/03/2017)

Bán đấu giá tài sản thi hành án QSD Đất ở thị trấn Hương Khê

Trung tâm BĐGTS Hà Tĩnh bán đấu giá Quyền sử dụng Đất và tài sản gắn liền Đất ở phường Nam Hà (27/02/2017)

Bán đấu giá Đất và tái sản gắn liền với đất, địa chỉ: số 151 Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh

Trung tâm Dịch vụ BĐG TS Hà Tĩnh: bán đấu giá QSD Đất ở Tổ 7, phường Tân Giang (15/02/2017)

Bán đấu giá QSD Đất ở Tổ 7, phường Tân Giang

CTy TNHH Bán đấu giá TS số 1 Hà Tĩnh: Bán QSD Đất và tài sản gắn liền Đất tại phường Văn Yên (13/02/2017)

Bán đấu giá tài sản QSD Đất và tài sản gắn liền Đất tại Khối phố Hòa Bình, Văn Yên.

Thông báo bán đấu giá tài sản thiết bị Công ty CP công nghiệp Hóa Cốc Hà Tĩnh (lần thứ 7) (08/02/2017)

Bán đấu giá tài sản thiết bị Công ty CP công nghiệp Hóa Cốc Hà Tĩnh

Thông báo bán đấu giá tài sản thiết bị Công ty CP công nghiệp Hóa Cốc Hà Tĩnh (lần thứ 6) (09/01/2017)

Bán toàn bộ tài sản dây chuyền sản xuất khí Oxi, Nitơ, Argon của Công ty cổ phần công nghiệp Hóa Cốc Hà Tĩnh

TB bán đấu giá tài sản là dây chuyền thiết bị máy móc của Công ty CPCN Hóa Cốc Hà Tĩnh (TB lần thứ 3) (14/11/2016)

TB bán đấu giá toàn bộ trang thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất khí Nito, Oxi, Argon thiết bị máy móc của Công ty CPCN Hóa Cốc Hà Tĩnh (TB lần thứ 3)
Các tin đã đưa ngày: