Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021

26/07/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 26/7 đến 30/7/2021
 
Thứ hai: (26/7)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nam (PCT) làm việc tại nhà.
 
Thứ ba: (27/7)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nam (PCT) làm việc tại nhà.
 
Thứ tư: (28/7)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nam (PCT) làm việc tại nhà.
 
Thứ năm: (29/7)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nam (PCT) làm việc tại nhà.
 
Thứ sáu: (30/7)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nam (PCT) làm việc tại nhà.
 
Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: