Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021

02/08/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 02/8 đến 06/8/2021
 
Thứ hai: (02/8)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Tú (PCT), Đ/c Nam (PCT) làm việc tại nhà.
 
Thứ ba: (03/8)
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Toàn (CT), Đ/c Nam (PCT) làm việc tại nhà.
 
Thứ tư: (04/8)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Tú (PCT), Đ/c Nam (PCT) làm việc tại nhà.
 
Thứ năm: (05/8)
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Toàn (CT), Đ/c Nam (PCT) làm việc tại nhà.
 
Thứ sáu: (06/8)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Tú (PCT), Đ/c Nam (PCT) làm việc tại nhà.
 
Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: