Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021

18/10/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 18/10 đến 22/10/2021
 
Thứ hai: (18/10)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan
- 8 giờ 00’: Họp giao ban.
 Thành phần: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng chuyên, 02 kế toán.
Địa điểm : Phòng họp liên ngành
Thứ ba: (19/10)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 00’: Họp mặt kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
Thành phần: Toàn thể công chức, người lao động Cục.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
Thứ tư: (20/10)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) Họp giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân địa bàn huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ.
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh.
- 8 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) dự Tọa đàm “nâng cao năng lực tham gia các hoạt động chính trị cho phụ nữ trí thức”.
Địa điểm: Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thứ năm: (21/10)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00; Họp Hội đồng Chấp thành Viên.
Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 117/QĐ-CTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2021, Phòng Kiểm tra, Chi cục trưởng Chi cục THADS TX Long Mỹ và Chấp hành viên phụ trách hồ sơ vụ bà Lê Thị Hồng (Phòng kiểm tra chuẩn nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
Thứ sáu: (22/10)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nam (PCT): Công tác xã Vị Bình, huyện Vị Thủy giao đất vụ Bùi Thị Lên.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: