Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021 (điều chỉnh lần 2)

25/10/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 25/10 đến 29/10/2021
(Điều chỉnh lần 2)
 
Thứ hai: (25/10)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) Công tác huyện Châu Thành A, giải quyết việc thi hành án vụ Cty gold star.
Thành phần cùng đi: Đ/c Hải (TK).
 
Thứ ba: (26/10)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) giải quyết việc thi hành án hồ sơ ông Đào Văn Chỉnh
Địa điểm: Phòng tiếp dân Cục.
 
Thứ tư: (27/10)
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT), Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) công tác huyện Long Mỹ, khảo sát tiến độ thi công công trình trụ sở Chi cục THADS huyện Long Mỹ.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) giải quyết việc thi hành án hồ sơ bà Trần Ngọc Huệ.
Địa điểm: Phòng tiếp dân Cục.
 
Thứ năm: (28/10)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp dân.
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT), Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
         - 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) giải quyết việc thi hành án vụ bà Nguyễn Thị Bích Huyền.
Địa điểm: Phòng tiếp dân Cục.
- 15 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) Dự lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đồng chí Đại tá Lê Văn Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.
Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.
 
Thứ sáu: (29/10)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Họp cấp ủy mở rộng.
Thành phần tham dự: Mời Đ/c Nam (PCT), Đ/c Thoại (TP-TCCB), Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: