Sign In

​Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021 (điều chỉnh lần 1)

07/12/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 06/12 đến 10/12/2021
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (06/12)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp liên Ngành.
Thành Phần: Các Phó Cục trưởng, Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo; theo thơ mời số 87/TM-CTHADS ngày 03/12/2021 (Phòng Kiểm tra chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- Đ/c Nam (PCT) đi công tác thành phố Vị Thanh giải quyết hồ sơ thi hành án.
 
Thứ ba: (07/12)
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT)  làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) tham gia Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phần cùng đi: Đ/c Huy (TK).
Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (Từ ngày 07/12 đến 09/12/2021).
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) đi công tác tại huyện Phụng Hiệp giải quyết công nợ thẩm định giá, bán đấu giá của Công ty đấu giá họp danh Phương Nam.
Thành phần cùng đi: Đ/c Tần (CHV).
 
Thứ tư: (08/12)
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
 - 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) giải hồ sơ thi hành án vụ bà Trang.
Địa Điểm: Phòng tiếp công dân.
 
Thứ năm: (09/12)
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự trực tuyến Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Địa điểm: Phòng họp số 01 UBND tỉnh.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) tiếp tục tham gia Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
- Đ/c Nam (PCT) đi công tác tại thị xã Long Mỹ giải quyết công nợ thẩm định giá, bán đấu giá của Công ty đấu giá họp danh Phương Nam.
 Thành phần cùng đi: Đ/c Tần (CHV).
 
Thứ sáu: (10/12)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Họp cấp ủy Chi bộ.
Địa điểm: Phòng Họp liên ngành.
 
- 14 giờ 00’: Họp Chi bộ.
Thành phần tham dự: Tất cả đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Phòng Họp liên ngành

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
.
Các tin đã đưa ngày: