Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022 (Điều chỉnh lần 2)

17/01/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 17/01 đến 21/01/2022
(Điều chỉnh lần 2)
 
Thứ hai: (17/01)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự họp Đoàn công tác liên ngành.
Đại điểm: Trụ sở Ban tiếp công dân Ủy ban nhân dân tỉnh.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) giải quyết hồ sơ thi hành án vụ bà Mót.
Địa điểm: Phòng tiếp Công dân Cục.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) kiểm tra, nghiệm thu công trình trụ sở Chi cục THADS huyện Long Mỹ.
Địa điểm: Trụ sở Chi cục THADS huyện Long Mỹ đang xây dựng.
 
Thứ ba: (18/01)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Họp Cấp ủy.
Thành phần tham dự cùng dự: Lãnh đạo Cục; Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
Địa Điểm: Phòng họp liên ngành.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ chì họp Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo kết luận kiểm tra tại Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy.
Thành phần tham dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra toàn diện theo Quyết định số 257/QĐ-CTHADS ngày 10/12/2021 của Cục THADS tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.

Thứ tư: (19/01)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan
- 8 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự họp Đoàn công tác liên ngành.
Đại điểm: Trụ sở Ban tiếp công dân Ủy ban nhân dân tỉnh.
- 14 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Cục  bàn kế hoạch đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng, Kế toán ngân sách.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành Cục.
 
Thứ năm: (20/01)
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
Thứ sáu: (21/01)
 - 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT), Nam (PCT)  làm việc tại cơ quan
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) Dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: