Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022 (Điều chỉnh lần 2)

16/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 16/5 đến 20/5/2022
(Điều chỉnh lần 2)
 
Thứ hai: (16/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Toàn (CT) học trực tuyến lớp Nghiệp vụ chấp hành viên, thẩm tra viên cao cấp (cả tuần).
-13 giờ 30 phút; Đ/c Nam (PCT) dự họp bàn giải quyết xử lý tài sản của Công ty cổ phần thủy sản Chất Lượng Vàng.
Thành phần cùng tham dự: Đ/c Cường (TP)
Địa điểm: tại hội trường II-UBND huyện Châu Tành
 
Thứ ba: (17/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30 phút: Đ/c Diễm (PTP) dự lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.
- 8 giờ 00’: Họp Hội đồng Chấp hành viên Cục THADS tỉnh giải quyết hồ sơ vụ Phạm Thị Kim Ngân.
Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Chấp hành viên Cục THADS tỉnh theo Quyết định số 85/QĐ-CTHADS ngày 26/4/2022 của Cục THADS tỉnh (Phòng Nghiệp vụ chuẩn bị nội dung); Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Long Mỹ và Chấp hành viên phụ trách hồ sơ Phạm Thị Kim Ngân.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự đối thoại và họp giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ.
Địa điểm: Ban Tiếp công dân UBND tỉnh.
 
Thứ tư: (18/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) tiếp Đoàn xét duyệt quyết toán Tổng cục THADS.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng; 02 Kế toán.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Địa điểm: Điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) công tác Trại giam Công an tỉnh giải quyết hồ sơ thi hành án vụ Nguyễn Kim Hào.
Thành phần cùng đi: Đ/c Hải (TK).
-13 giờ 30 phút: Đ/c Cường (TP) dự họp về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Địa điểm: Phòng họp số 01, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.
 
Thứ năm: (19/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) công tác huyện Châu Thành giải quyết hồ sơ thi hành án vụ Đặng Thanh Tiền.
Thành phần cùng đi: Đ/c Hải (TK).
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự hội nghị giao ban trực tuyến về triển khai các dự án khởi công mới năm 2022 khối cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ chí  Minh.
Địa điểm: Điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ sáu: (20/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) tham gia Hội thao chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và Tháng Công nhân năm 2022 do Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang tổ chức.
Công đoàn viên cùng dự: Đ/c Dung, Đ/c Bóng, Đ/c Hải, Đ/c Bích, Đ/c Linh, Đ/c Tuấn Anh, Đ/c Nhiên.
Địa điểm: Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Hậu Giang.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) tham gia cùng Đoàn kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc Huyện ủy Phụng Hiệp.
Địa điểm: Huyện ủy Phụng Hiệp.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: