Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022

27/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 27/6 đến 01/7/2022
 
Thứ hai: (27/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Họp Chi bộ đột xuất.
Thành phần tham dự: Tất cả đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) chủ trì họp Ban Chấp hành Công đoàn.
Thành phần: Ban Chấp hành Công đoàn; mời Đ/c Bằng (PCVP).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Thứ ba: (28/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Địa điểm: Hội trường khánh tiết Trụ sở đặc thù tỉnh.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tổng kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình, bình đẳng giới và trật tự, an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2022.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang
- Đ/c Nam (PCT) công tác huyện Phụng Hiệp giải quyết hồ sơ vụ Ngọc Anh.
 
Thứ tư: (29/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Long Mỹ.
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh.
 
Thứ năm: (30/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012 -2022).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với Văn phòng.
Thành phần tham dự: Tất cả công chức, người lao động của Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- Đ/c Nam (PCT) công tác tỉnh Vĩnh Long giải quyết hồ sơ vụ Phúc.
Thành phần cùng đi: Đ/c Hải (TK).
 
Thứ sáu: (01/7)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: