Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 15 đến ngày 19/8/2022 (điều chỉnh lần 1)

12/08/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 15/8 đến 19/8/2022
 
Thứ hai: (15/8)
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp giao ban.
Thành phần tham dự: Đ/c Nam (PCT); lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục; 02 kế toán.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 10 giờ 00’: Họp lãnh đạo Cục.
Thành phần cùng dự: Phòng Tổ chức cán bộ (chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 13 giờ 30’: Lãnh đạo Cục dự họp Phòng Nghiệp vụ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Thứ ba: (16/8)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) công tác huyện Châu Thành A giải quyết việc thi hành vụ ông Tâm.
Thành phần cùng đi: Đ/c Hải
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với Phòng Tổ chức cán bộ về Hợp đồng theo Nghị nghị 161.
Thành phần cùng dự: Phòng Tổ chức cán bộ (chuẩn bị nội dung); Lãnh đạo Văn phòng; Kế toán Ngân sách Cục.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự họp giao ban trực tuyến các dự án khởi công mới năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Thứ tư: (17/8)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) họp liên ngành giải quyết vụ Lưu Quốc Cần (Vị Thanh).
Thành phần tham dự: Theo Thư mời từ số 111 đến 115/TM-CTHADS ngày 12/8/2022 của Cục THADS tỉnh; mời Trần Thị Phương Tuyền (CHV-Châu Thành), Lê Văn Hoàng (CHV-Vị Thanh).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Thứ năm: (18/8)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân, tiếp công chức và người lao động ngành.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) giải quyết vụ bà Trang tại Cục.
Thứ sáu: (19/8)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: