Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022 (điều chỉnh lần 1)

05/10/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 03/10 đến 07/10/2022
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (03/10)
- 7 giờ 00’: Chào cờ
Thành phần tham dự: Tất cả công chức, người lao động tại Cục.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) công tác Châu Thành A giải quyết vụ ông Chơi và vụ bà Trang.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự đánh giá công chức phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự đánh giá công chức phòng Tổ chức cán bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Thứ ba: (04/10)
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Toàn (CT) nghỉ phép.
 
Thứ tư: (05/10)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp.
Thành phần cùng dự: Tất cả công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp.
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự đánh giá công chức phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Thứ năm: (06/10)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự đối thoại và giải quyết khiếu nại tố cáo địa bàn huyện Châu Thành, Long Mỹ, thị xã Long Mỹ.
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự giao ban trực tuyến đôn đốc tiến độ triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và công tác chuẩn bị dự án năm 2023.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 9 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) giải quyết vụ ông Dương tại Cục
- 13 giờ 30’: Họp Chi bộ đột xuất.
Thành phần tham dự: Tất cả đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Thứ sáu: (07/10)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Họp đánh giá công chức lãnh đạo Cục.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục; Đại diện cấp ủy; BCH công đoàn; Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương (Phòng Kiểm tra mời đ/c Phó Trưởng phòng dự).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
- 14 giờ 00’: Lãnh đạo Cục dự nghe kết quả đánh giá công chức năm 2022.
Thành phần tham dự: Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương (Phòng Kiểm tra mời đ/c Phó Trưởng phòng dự; Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: