Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023 (điều chỉnh lần 1)

06/02/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 06/02 đến 10/02/2023
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (06/02)
- 7 giờ 00’: Chào cờ.
Thành phần tham dự: Tất cả công chức, người lao động tại Cục
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nam (PCT) nghỉ phép.
 
Thứ ba: (07/02)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự họp giao ban công tác an ninh, nội chính tháng 01 năm 2023.
Địa điểm: Phòng họp Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.
 
Thứ tư: (08/02)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự tiếp công dân và đối thoại công dân địa bàn thành phố Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh.
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với Phòng Nghiệp vụ.
Thành phần tham dự: Đ/c Nam (PCT); Tất cả công chức Phòng Nghiệp vụ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ năm: (09/02)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
 
Thứ sáu: (10/02)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) công tác huyện Châu Thành A giải quyết vụ bà Thủy, vụ ông Phúc.
Thành phần cùng đi: Đ/c Vương (CV).
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự giao ban trực tuyến công tác đầu tư công của Bộ Tư pháp.
Thành phần cùng dự: Đ/c  Kiều (KTNS).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
 
Các tin đã đưa ngày: