Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023 (điều chỉnh lần 1)

29/05/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 29/5 đến 02/6/2023
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (29/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự họp triển khai kế hoạch cưỡng chế giao tài sản THA vụ Trần Văn Út, Nguyễn Thị Chính, Trần Thị Quyên, Nguyễn Ngọc Lành, địa bàn huyện Châu Thành.
Thành phần cùng dự: Đ/c Cường (TP,NV).
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Châu Thành.
- 14 giờ 00’: Họp Hội đồng Chấp hành viên giải quyết vụ Lê Thanh Chì.
Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Chấp hành viên theo Quyết định số 85/QĐ-CTHADS ngày 26/4/2022 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ ba: (30/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sơ kết, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
Thứ tư: (31/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) công tác thành phố Cần Thơ giải quyết vụ bà Diễm.
Thành phần cùng đi: Đ/c Vương (CV).
 
Thứ năm: (01/6)
- 6 giờ 45’: Chào cờ.
Thành phần tham dự: Tất cả công chức, người lao động tại Cục.
- 7 giờ 00’: Họp Cấp ủy Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự cùng Đoàn kiểm tra hiện trạng nhà, đất của 01 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan Thi hành án dân sự.
Thành phần cùng dự: Đ/c Bằng (CVP); Đ/c Kiều (KTNS).
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Long Mỹ.
- 14 giờ 00’: Họp Chi bộ.
Thành phần tham dự: Tất cả đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ sáu: (02/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị trực tuyến đầu tư công.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 14 giờ 00’: Lãnh đạo Cục trao đổi ý kiến với một Sở, Ngành trong nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Thành phần cùng dự: Đ/c Cường (TP, NV), (Phòng Nghiệp vụ chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: