Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024 (điều chỉnh lần 2)

10/06/2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 10/6 đến 16/6/2024
(Điều chỉnh lần 2)
 
Thứ hai: (10/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp giao ban.
Thành phần tham dự: Đ/c Nam (PCT); Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục; 02 kế toán
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
Thứ ba: (11/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc với Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp về kết quả công tác thi hành án 8 tháng và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2024.
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp.
Thứ tư: (12/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Vị Thanh.
Thành phần cùng dự: Phòng Tổ chức cán bộ (phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Chi cục THADS thành phố Vị Thanh.
- 9 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) nghe Chi cục THADS thành phố Vị Thanh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2024 tại Chi cục (Chi cục chuẩn bị nội dung).
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Châu Thành.
Thành phần cùng dự: Phòng Tổ chức cán bộ (phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Châu Thành.
- 15 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) nghe Chi cục THADS huyện Châu Thành báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2024 tại Chi cục (Chi cục chuẩn bị nội dung).
Thứ năm: (13/6)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với các đơn vị có liên quan dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục THADS quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.
Thành phần cùng dự: Đ/c Bằng (CVP), Đ/c Kiều (KTNS), (Văn phòng chuẩn bị nội dung và thành phần mời).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 15 giờ 00: Đ/c Toàn (CT) làm việc với các bên cơ quan có liên quan hồ sơ quyết toán xây dựng trụ sở Chi cục THADS huyện Long Mỹ.
Thành phần cùng dự: Đ/c Bằng (CVP), Đ/c Kiều (KTNS), (Văn phòng chuẩn bị nội dung và thành phần mời).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
Thứ sáu: (14/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự công bố kết luận kiểm tra.
Thành phần cùng đi: Thành viên Đoàn theo Quyết định số 96/QĐ-CTHADS ngày 25/4/2024; đại diện Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 10/QĐ-CTHADS ngày 17/01/2024 và toàn thể công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A.
Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A.
- 9 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) nghe Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2024.
Thành phần cùng dự: Toàn thể công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A (đề nghị Chi Cục chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A.
 Thứ bảy và chủ nhật: (15/6 và 16/6)
- Đ/c Toàn (CT) dự lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tổ chức tại tỉnh Hậu Giang.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
 
Các tin đã đưa ngày: