Sign In

Quyền sử dụng đất có diện tích 145,2 m2 - Tọa lạc tại ấp 02, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Phú và bà Ngô Thị Cẩm). (16/12/2020)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 145,2 m2 (Trong đó có 32,4 m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ xi măng và 112,8 m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn kênh), loại đất CLN, thuộc thửa đất số 895, tờ bản đồ số 01 và công trình xây dựng. Tọa lạc tại ấp 02, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Phú và bà Ngô Thị Cẩm).

Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 224 m2 - Tọa lạc tại ấp 02, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Phú và bà Ngô Thị Cẩm). (16/12/2020)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 224 m2 (Trong đó có 48,8 m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ xi măng và 21,2 m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn sông), loại đất ONT, thuộc thửa số 180, 847, 896, tờ bản đồ số 01 và công trình xây dựng. Tọa lạc tại ấp 02, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Phú và bà Ngô Thị Cẩm).

Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 14.021m2, thuộc tờ bản đồ số 16 .và công trình xây dựng, cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp Mỹ Hưng, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Xuân) (16/12/2020)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 14.021m2, thuộc tờ bản đồ số 16 .và công trình xây dựng, cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp Mỹ Hưng, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Xuân).

Quyền sử dụng đất có diện tích 458,3m2 - Tọa lạc tại ấp Kinh Mới, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (Nay là ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). (Hồ sơ ông Lý Phương Tùng). (03/12/2020)

Quyền sử dụng đất có diện tích 458,3m2 (Trong đó có 66,6mthuộc hành lang bảo vệ an toàn rạch Tràm Bông), loại đất CLN, thuộc thửa đất số 2459, tờ bản đồ số 10 và công trình xây dựng, cây trồng gắn liền với đất. Tọa lạc tại ấp Kinh Mới, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (Nay là ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). (Hồ sơ ông Lý Phương Tùng).

Quyền sử dụng đất có diện tích 2.065,5m2, loại đất LUC, thuộc thửa số 1618, tờ bản đồ số 02. Tọa lạc tại ấp 2, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Lê Thanh Nhàn Em). (03/12/2020)

Quyền sử dụng đất có diện tích 2.065,5m2, loại đất LUC, thuộc thửa số 1618, tờ bản đồ số 02. Tọa lạc tại ấp 2, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Lê Thanh Nhàn Em).

Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 3.225,2m2 - Tọa lạc tại ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. (Hồ sơ ông Đoàn Văn Đẹp và bà Lê Ngọc Hà). (28/10/2020)

Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 3.225,2m2,  loại đất BHK, thửa đất số 574(396), 401 thuộc tờ bản đồ số 02 và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. (Hồ sơ ông Đoàn Văn Đẹp và bà Lê Ngọc Hà).     

Quyền sử dụng đất các nền còn lại thuộc dự án Khu đô thị Nguyễn Huệ (Giai đoạn II), thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang. Đất tọa lạc tại: Khu vực VI, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, (28/10/2020)

Quyền sử dụng đất các nền còn lại thuộc dự án Khu đô thị Nguyễn Huệ (Giai đoạn II),  thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang. Đất tọa lạc tại: Khu vực VI, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, cụ thể:

Quyền sử dụng đất có diện tích 1.907,1m2 - ọa lạc tại ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Lê Văn Tuấn và Lê Thị Điệp). (28/10/2020)

Quyền sử dụng đất có diện tích 1.907,1m2 (Trong đó có 70,2m2 đất thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông), loại đất CLN, thuộc thửa số 1074 (287+327), tờ bản đồ số 08 và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Lê Văn Tuấn và Lê Thị Điệp).
Các tin đã đưa ngày: