Sign In

Thông báo về việc đấu giá tài sản Thi hành án theo hình thức rút gọn: Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Ngọc Trung và bà Võ Thị Mỹ Ngọc).

19/11/2021

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản Thi hành án theo hình thức rút gọn: Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
(Hồ sơ ông Nguyễn Ngọc Trung và bà Võ Thị Mỹ Ngọc).
 
Căn cứ Điều 53 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (gọi tắt là Công ty) thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phụng Hiệp (Địa chỉ: Ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) chuyển giao như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất có tổng diện tích là 12.340,3m2 (Trong đó Tài sản 1 có diện tích: 3.974m2; Tài sản 2 có diện tích: 8.366,3m2). Tọa lạc tại ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Ngọc Trung và bà Võ Thị Mỹ Ngọc). Bán riêng lẻ từng tài sản, cụ thể như sau:
Tài sản 1: Quyền sử dụng đất diện tích 3.974m2 (Trong đó có 228,4m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn Kênh Thủy Lợi), loại đất LUC, thửa đất số 610 thuộc tờ bản đồ số 05.
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất diện tích 8.366,3m2, loại đất ONT, CLN, LUC, tờ bản đồ số 05 thuộc thửa đất số 460, 467, 569 và cây trồng trên đất.
Stt Số thửa Loại đất Diện tích (m2) Ghi chú
01 460 ONT 23,7 Có 1,8m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ nông thôn.
02 467 CLN 3941,6 Có 43,6m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ nông thôn.
03 569 LUC 4401 Có 75,6m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn kênh thủy lợi.
Tổng cộng 8.366,3  
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 30/11/2021) Tại nơi tài sản tọa lạc.
3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/11/2021 đến 17h00 ngày 01/12/2021 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).
4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:
Đvt: Đồng
Stt Tên Tài sản Giá khởi điểm Đặt trước Tiền hồ sơ
01 Tài sản 1: Quyền sử dụng đất 299.844.000 44.000.000 200.000
02 Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và cây trồng 712.165.500 106.000.000 500.000
Tổng cộng    1.012.009.500 150.000.000 700.000
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 17h00 ngày 01/12/2021 tại Văn phòng Công ty.
- Điều kiện đăng ký:
+ Khách hàng có đủ điều kiện, không thuộc các trường hợp bị cấm theo qui định của pháp luật về đấu giá và các qui định khác có liên quan.
* Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
- Cách thức đăng ký:
+ Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty để mua và nộp hồ sơ đấu giá (Trong giờ hành chính).
+ Nộp tiền đặt trước  (trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ).
- Tài khoản giao dịch: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam.
- Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.
(Hướng dẫn nội dung nộp tiền: Họ và tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá (Công ty): Nộp tiền đặt trước Hồ sơ: Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất (Tài sản 1 hoặc Tài sản 2). (Hồ sơ ông Nguyễn Ngọc Trung và bà Võ Thị Mỹ Ngọc).
6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 03/12/2021 tại Hội trường Công ty.
7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng, liên tục theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu sẽ được người có tài sản gửi bằng văn bản cho tổ chức bán đấu giá trước ngày tổ chức cuộc đấu giá và giao cho Đấu giá viên công bố, không quy định mức tối đa. Bước giá được công bố ngay khi bắt đầu cuộc đấu giá tài sản và có thể điều chỉnh bước giá cho phù hợp với từng vòng đấu giá trong khi điều hành cuộc đấu giá.
8. Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHƯƠNG NAM
Số 37, đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0907 030 333
Website: www.daugiaphuongnam.com  
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: