Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang họp đánh giá kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm 2017 (12/04/2017)

Sáng ngày 12/4/2017, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (BCĐ THADS) tỉnh Hậu Giang tiến hành cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lữ Văn Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng BCĐ THADS tỉnh Hậu Giang.
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang Họp báo công tác Thi hành án dân sự sáu tháng đầu năm 2017 (10/04/2017)

Chiều ngày 10/4/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin về kết quả thi hành án dân sự, hành chính sáu tháng đầu năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/3/2017) và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
 

Cục THADS tỉnh ngày 10/3/2017 ban hành Kế hoạch 10/KH-CTHADS về việc phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (Đợt 1) (10/03/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 690/KH-TCTHADS ngày 28/02/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (Đợt 1). Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát động tới toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thi đua cao điểm thi hành án dân sự trong năm 2017 (đợt 1), cụ thể như sau:
 

Cục THADS tỉnh Hậu Giang ký kết Quy chế phối hợp với Trại giam Kênh 5 (20/02/2017)

Để triển khai thực hiện tốt quy chế liên ngành 911/QCLN/TCTHADS-TCTHAHS ngày 26/11/2015 về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã ký kết. Ngày 20/02/2017 Cục THADS tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp với Trại giam Kênh 5 - Tổng cục VIII

Họp báo công tác Thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (10/01/2017)

Sáng ngày 10/01/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo thông tin về công tác thi hành án dân sự Quý 1 năm 2017 (từ 01/10/2016 đến 31/12/2016), đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
 

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (16/12/2016)

Sáng ngày 16/12/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã tổ chức “Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2017”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án; cùng toàn thể công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang (14/12/2016)

     Thực hiện theo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016, giao kế hoạch năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang ngày 14 tháng 12 năm 2016 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

     Ông Sơn Duy Oai – Cục trưởng THADS tỉnh Hậu Giang - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tham dự Hội nghị được thừa ủy nhiệm của đồng chí Lữ Văn Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban  chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh thông qua báo cáo của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016) (20/10/2016)

Sáng ngày 20/10, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt các nữ công chức, người lao động đang làm việc tại đơn vị nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016).

Ban hành Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, thay thế Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 (26/09/2016)

Ngày 01/8/2016, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, thay thế Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.
Các tin đã đưa ngày: