Sign In

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 25/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh (25/06/2021)

Sáng 25/6/2021, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tham dự có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   

Kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa (25/06/2021)

Chiều 25-6, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) và phát hiện điển hình tiên tiến tỉnh Khánh Hòa năm 2021 đã kiểm tra, giám sát công tác TĐKT tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh. 

Hướng dẫn tạm thời giám sát, cách ly y tế đối với người đến, trở về tỉnh Khánh Hòa từ các địa phương khác (21/06/2021)

Ngày 18/6/2021, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có công văn số 2525/SYT-NVYD hướng dẫn tạm thời giám sát, cách ly y tế đối với người đến, trở về tỉnh Khánh Hòa từ các địa phương khác.

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (29/04/2021)

Thực hiện Công văn số 1247/BTP-BCĐ ngày 26/4/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp; Công văn số 3362/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Công điện số 540/CĐ-TTg và Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thông báo số 74/TB-TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về triển khai Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 175/TB-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 3528/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Thông báo số 74-TB/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục thực hiện một số nội dung sau:

Khối thi đua các Phòng thuộc Cục tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021 (12/03/2021)

Ngày 11/3/2021, Khối thi đua các Phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Khối Thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021 (01/03/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phát động phong trào“Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021”; Công văn số 2580/SNV-BTĐKT ngày 03/11/2020 của Sở Nội vụ “về việc tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2001; Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2020, ngày 26/02/2021 tại Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, Khối Thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Công văn số 893/UBND-KGVX ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Khánh Hòa (01/02/2021)

Ngày 30/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 893/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Khánh Hòa; Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục:
Các tin đã đưa ngày: