Sign In

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các Đội phòng cháy, chữa cháy của Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự (26/01/2021)

Trong 02 ngày 22 - 23/01/2021, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho các đội viên Đội PCCC Cục THADS tỉnh Khánh Hòa và Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, đây là lực lượng thường trực PCCC của các cơ quan THADS trong tỉnh, với số lượng hơn 60 người.

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tập trung phòng chống bão số 12 (Etau) và mưa lũ (09/11/2020)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào Biển Đông một ngày đã mạnh lên thành cơn bão thứ 12, tên quốc tế là Etau. Hiện bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc phòng chống bão số 10 (Goni) và mưa lũ (03/11/2020)

Sáng ngày 03/11/2020, bão số 10 (Goni) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km, vùng ảnh hưởng thay đổi so với dự báo một ngày trước, hướng vào Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc phòng chống bão số 9 (Molave) và mưa lũ (27/10/2020)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên và dự báo sẽ ảnh hưởng đến Khánh Hòa khi bão vào đất liền.

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới (10/08/2020)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, thực hiện Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục phổ biến, quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trong đó nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung sau:

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (28/07/2020)

Thực hiện Công văn số 7422/UB-KGVX ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 56/TB-BTP ngày 27/7/2020 của Bộ Tư pháp về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp ngày 27/7/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc phổ biến, quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 7422/UB-KGVX ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Thông báo số 56/TB-BTP ngày 27/7/2020 của Bộ Tư pháp, trong đó nghiêm túc thực tốt các nội dung sau:

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020. (01/06/2020)

Thiết thực chào mừng Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 – 19/7/2020), 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V, Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 26/5/2020 Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020. Hội nghị được tiến hành đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức và tuân thủ việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 4832/UBND-TĐKT ngày 19/5/2020; đồng thời đảm bảo các thành phần, nội dung yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS.

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (05/05/2020)

Thực hiện Công văn số 1455/TCTHADS-VP ngày 04/5/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (24/04/2020)

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo:

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (16/04/2020)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 15/4/2020 tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ; Công văn số 3616/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Để tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) thuộc tỉnh Khánh Hòa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo:
 
Các tin đã đưa ngày: