Sign In

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới (10/08/2020)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, thực hiện Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục phổ biến, quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trong đó nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung sau:

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (28/07/2020)

Thực hiện Công văn số 7422/UB-KGVX ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 56/TB-BTP ngày 27/7/2020 của Bộ Tư pháp về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp ngày 27/7/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc phổ biến, quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 7422/UB-KGVX ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Thông báo số 56/TB-BTP ngày 27/7/2020 của Bộ Tư pháp, trong đó nghiêm túc thực tốt các nội dung sau:

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020. (01/06/2020)

Thiết thực chào mừng Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 – 19/7/2020), 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V, Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 26/5/2020 Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020. Hội nghị được tiến hành đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức và tuân thủ việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 4832/UBND-TĐKT ngày 19/5/2020; đồng thời đảm bảo các thành phần, nội dung yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS.

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (05/05/2020)

Thực hiện Công văn số 1455/TCTHADS-VP ngày 04/5/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (24/04/2020)

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo:

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (16/04/2020)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 15/4/2020 tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ; Công văn số 3616/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Để tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) thuộc tỉnh Khánh Hòa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo:
 

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (31/03/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Để đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) thuộc tỉnh Khánh Hòa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo:

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (09/03/2020)

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát cao. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm mới. Để ứng phó với diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 763/BTP-VP ngày 07/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Cục THADS tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục thực hiện ngay một số nội dung sau:

Tổng kết thi đua Khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (17/12/2019)

Sáng 16/12, tại TP Nha Trang, Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2019.
Các tin đã đưa ngày: