Sign In

Không thể làm sai lệch bản chất “gỡ rối” và “kiến tạo” (18/10/2023)

“Gỡ rối” và “kiến tạo” là nguyên tắc cơ bản trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Nghị quyết 98).

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Tác phẩm (18/10/2023)

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các tin đã đưa ngày: