Sign In

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (31/05/2021)

   (Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố.
Tỉ lệ thi hành án dân sự tăng dần hằng năm

     

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (28/05/2021)

(ĐCSVN) - Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.
 
Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 (PCI). Trong đó, công tác thi hành án dân sự được đánh giá đạt chỉ số 79,1% -  tăng16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016.
 

Kiểm tra công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tại Chi cục THADS thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. (18/05/2021)

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ngày 07/5/2021, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-CTHADS, thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự và Kế hoạch số 276/KH-CTHADS, kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc.

LỄ PHÁT ĐỘNG CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÂM ĐỒNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “NGÀNH TƯ PHÁP CHUNG SỨC GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” (10/05/2021)

        Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-CTHADS ngày 05/4/2021 về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng 

Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng (10/05/2021)

         Thực hiện quy trình bổ nhiệm công chức lãnh đạo phòng chuyên môn, sáng ngày 10/5/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đối với đồng chí Đặng Thị Kim – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) (17/07/2020)

Hưởng ứng phong trào thi đua hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020)

Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm (giai đoạn 2015 - 2020) Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng (26/05/2020)

         Sáng 26-5-2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015-2020 nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành thi hành án dân sự.

Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chấp Hành Viên Sơ Cấp (21/05/2020)

Chiều ngày 19/5/2020 Tại Cục THADS tỉnh lâm Đồng diễn ra Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chấp hành viên sơ cấp cho 04 Thư ký thi hành án va 01 Chuyên viên tại các Chi cục THADS trực thuộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÂM ĐỒNG (14/05/2020)

        Sáng ngày 12/5/2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Đặng Văn Nhật.
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2020 (14/05/2020)

       Ngày 08/5/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Cục trưởng Trần Hữu Thọ chủ trì Hội nghị, cùng dự có các đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Các Thủ trưởng 12 Chi cục.
 
Các tin đã đưa ngày: