Sign In

Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức tình nguyện tại xã Mông Ân, huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn (23/07/2015)

Ngày 18 tháng 7 năm 2015, trên cơ sở Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2015. Liên Chi đoàn gồm: Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự , Chi đoàn Cục Thống kê, Chi đoàn Sở Tư pháp, Chi đoàn Liên Đoàn lao động, Chi đoàn Sở Khoa học công nghệ đã phối hợp tổ chức tình nguyện tại xã Mông Ân, xã vùng III của huyện Bình Gia 
Các tin đã đưa ngày: