Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản kê biên của bà Uông Thị Lan và ông Nguyễn Ngọc Vĩnh (Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Long 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai)

10/05/2022

Thông báo công khai về việc bán đấu giá đối với tài sản đã kê biên là quyền sử dụng đất (diện tích 92,5m2 đất ở tại đô thị) của bà Uông Thị Lan, ông Nguyễn Ngọc Vĩnh (địa chỉ: Tổ dân phố Phú Long 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai)
Các tin đã đưa ngày: