Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tăng cường công tác kiểm tra tại các đơn vị cấp huyện (16/07/2015)

       Tăng cường công tác kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thi hành án dân sự tại các đơn vị, phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 211/QĐ-CTHA ngày 17/12/2014 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các đơn vị.

Hội nghị giao ban Quý III/2015 (14/07/2015)

       Ngày 13/7/2015 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị giao ban quý III đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trên địa bàn.

Tự hào 70 năm truyền thống ngành Tư pháp (13/07/2015)

       Hòa chung với không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngành truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV, cùng với các cơ quan Tư pháp trong cả nước, cán bộ công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai Nhiệm kỳ 2010 - 2015 (12/07/2015)

       Từ ngày Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh thành lập luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện tốt việc quản lý hoạt động thi hành án dân sự; đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng phát triển về chất lượng và số lượng; chế độ đãi ngộ đối với công chức đư­ợc quan tâm. Với 18 đảng viên trong chi bộ các cán bộ đảng viên luôn tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần thực hiện tốt công tác đảng.  

Cục THADS Lào Cai đạt Giải nhất toàn đoàn “Hội thi văn nghệ khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2015” (08/07/2015)

      Thiết thực tổ chức các hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 -28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV; Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 09/20/2015 của Ban tổ chức Hội thi văn nghệ và Hội thao về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tiếng hát ngành Tư pháp lần thứ III và Hội thao Ngành Tư pháp lần thứ II khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía bắc.

Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo THADS trong công tác THADS tại địa phương (06/07/2015)

       Năm 2008 được coi là năm đánh dấu bước tiến lớn trong việc hoàn thiện thể chế thi hành án dân sự, Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Đây là văn bản pháp lý cao nhất về thi hành án dân sự trong lịch sử lập pháp Việt Nam, thể chế hóa chủ trương "Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan Tư pháp phù hợp với mục tiêu, định hướng của Chiến lược cải cách tư pháp”

Một số điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự (02/07/2015)

        Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai với phong trào: “Chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” (01/07/2015)

       Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành trong giai đoạn hiện nay

Phong trào thi đua yêu nước Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai - 5 năm nhìn lại (30/06/2015)

       Thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng, bám sát chương trình, kế hoạch hàng năm, thu hút đông đảo công chức, người lao động tham gia. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, từ đó tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng, kết quả công tác chuyên môn.
Các tin đã đưa ngày: