Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018. (29/12/2017)

Ngày 22/12/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn.
 
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thi hành án dân sự năm 2018 (29/12/2017)

 Triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thi hành án dân sự trong 02 ngày 21, 22/12 với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố và gần 60 đồng chí là Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Chuyên viên, công chức làm công tác Văn thư, Lưu trữ tại các cơ quan Thi hành án dân sự toàn tỉnh.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai Triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án (07/06/2017)

       Thực hiện Quyết định số 536/QĐ-CTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình và triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự;

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2016, triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 và sơ kết thực hiện Quy chế liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDT (27/12/2016)

       Ngày 23/12/2016, tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2016, triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 và sơ kết thực hiện Quy chế liên ngành số 14. Chủ trì Hội nghị đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, thành phố; Lãnh đạo các cơ quan Nội chính và các cơ quan phối hợp cùng các đồng chí là Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục trưởng Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố (27/12/2016)

       Nhằm tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cơ quan Thi hành án dân sự Lào Cai. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiến hành quy trình bổ nhiệm và đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự bổ nhiệm, điều động chức danh Chấp hành viên và chức danh Lãnh đạo Chi cục

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2016 (21/09/2016)

       Thực hiện Kế hoạch số 1409/KH-KVTĐ ngày 16/8/2016 của Trưởng khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và Văn bản số 398/TĐKT ngày 12/9/2016 của Trưởng đoàn kiểm tra số 06 về kiểm tra công tác Thi đua, khen thưởng năm 2016 đối với đơn vị đăng ký cờ thi đua ngàn. Ngày 16/9/2016,  đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra kết quả công tác thi đua khen thưởng đối với 02 đơn vị đăng ký Cờ thi đua ngành Tư pháp, Cờ thi đua Chính phủ năm 2016 tại Lào Cai.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai làm việc với xã Quan Thần Sán (31/08/2016)

       Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-CTHADS ngày 04/5/2016 triển khai Chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai, ngày 25/8/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với đại diện cấp ủy, chính quyền UBND xã Quan Thần Sán để tiến hành rà soát thực trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn tại địa phương năm 2016, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai Họp giao ban tháng 7/2016 (12/08/2016)

       Ngày 12/8/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả công tác 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2016.

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai (12/08/2016)

       Sáng nay 12/8/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó cục trưởng đối với đồng chí Nguyễn Huy Đàm theo quyết định số 800/QĐ-TCTHADS ngày 29/7/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.
Các tin đã đưa ngày: