Sign In

Cục THADS Lào Cai: Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 7 tháng năm 2020; Biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2020 (20/05/2020)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, ngày 15/5/2020 Cục THADS tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 7 tháng năm 2020; biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước.

Chỉ đạo về việc thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản bán đấu giá thành (24/03/2020)

Thực hiện Công văn số 789/TCTHADS-TK.DL.CN ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản bán đấu giá thành. Để nâng cao kết quả bán đấu giá, giao tài sản bán đấu giá thành thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 732/CTHADS-NV ngày 23/3/2020 yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Công văn số789/TCTHADS-TK.DL.CN ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời về Cục Thi hành án dân sự (qua Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án) đểkịp thời hướng dẫn.

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (17/02/2020)

Ngày 14/02/2020, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 (16/12/2019)

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, được sự đồng ý của UBND tỉnh Lào Cai, chiều ngày 11/12/2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện  chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020.

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai (26/09/2019)

     Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-KVTĐ ngày 14/8/2019 của Trưởng khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và Văn bản số 616/TĐKT ngày 09/9/2019 của Trưởng đoàn kiểm tra số 01 về kiểm tra công tác Thi đua, khen thưởng năm 2019 đối với đơn vị đăng ký cờ thi đua ngành.

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lào Cai tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 (22/07/2019)

Thực hiện Kế hoạch 08/KH-STP ngày 24/01/2019 của Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lào Cai về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, được sự nhất trí của Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh, ngày 18 tháng 7 năm 2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai (đơn vị Phó Trưởng khối) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng khối các cơ quan Nội chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai (11/07/2019)

Từ ngày 10/6/2019 đến 05/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 171/QĐ-VKSTC ngày 26/4/2019 và Kế hoạch số 82/KH-VKSTC ngày 26/4/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh kết nạp đảng viên mới (01/07/2019)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về công tác xây dựng và phát triển đảng, trong thời gian qua Chi bộ đã tổ chức nhiều phong trào thi đua trong các lĩnh vực công tác, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú trưởng thành để bổ sung và phát triển đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ nhằm xây dựng Chi bộ  ngày càng lớn mạnh.  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội Nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2019 (23/04/2019)

Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2019. Tham dự Hội  nghị có các đồng chí là Lãnh đạo của Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố; Chấp hành viên, Thẩm tra viên và một số công chức khác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 (19/04/2019)

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, ngày 17/4/2019, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
Các tin đã đưa ngày: