Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An thông báo về việc cưỡng chế thi hành án số 11/TB-CCTHADS ngày 09/01/2023 đối với ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy

18/01/2023

Mẫu số: D19 -THADS
(Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP
ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONGAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 11/TB-CCTHADS     Tân An, ngày 09 tháng 01 năm 2023
 
   
THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế thi hành án
 
 
 
 

Căn cứ Bản án số 1014/2020/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số: 381/2020/QĐ-SCBSBA ngày 20/11/ 2020 của Tòa án nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 384/QĐ-CCTHADS ngày 31/12/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 737/QĐ-CCTHADS ngày 28/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 01/QĐ.CCTHADS ngày 13/10/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An sẽ tiến cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy, địa chỉ: Số 10 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Bằng biện pháp cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cụ thể:
1. Quyền sử dụng đất thửa số 82, tờ bản đồ số 2-20a, loại đất ở tại đô thị, tọa lạc tại số 538 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An có diện tích là 1.258,6m2 (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 461207 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 30/9/2016 cho ông Phạm Công Dũng, đã đăng ký biến động cho ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy có diện tích là 1.213m2).
2. Tài sản trên đất:
2.1. Nhà ở 1: diện tích là 135,1m2. Nhà có kết cấu: nhà cấp 4, đà bê tông cốt thép, gạch nền ceramic, tường xây gạch tô hai mặt, mái lợp tôn, đỡ mái bằng cột sắt, cửa gỗ tạp và cửa nhôm có lộng kính. Nhà có hệ thống điện nước (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 461207 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 30/9/2016 cho ông Phạm Công Dũng, đã đăng ký biến động cho ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy có diện tích là 75,44m2).
2.2. Nhà ở 2: diện tích là 71,4m2. Nhà có kết cấu: nhà cấp 4, đà bê tông cốt thép, gạch nền ceramic, tường xây gạch tô hai mặt, mặt tường bên trong có dán gạch ceramic cao 1,5m, mái lợp tôn fibro xi măng, đỡ mái bằng gỗ tạp và thép, la phông nhựa và xốp, cửa gỗ có lộng kính. Nhà có hệ thống điện nước, có nhà vệ sinh bên trong (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 461207 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 30/9/2016 cho ông Phạm Công Dũng, đã đăng ký biến động cho ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy có diện tích là 56,12m2).
2.3. Nhà phụ 1: gắn liền với nhà ở 2, diện tích là 33,7m2. Nhà có kết cấu: gạch nền ceramic, vách gỗ và tường xây gạch tô hai mặt, không có la phông, mái lợp tôn, không có cửa chính, cửa sổ bằng gõ tạp. Nhà có hệ thống điện nước.
2.4. Nhà phụ 2: diện tích 44,6m2. Nhà có kết cấu: gạch nền ceramic, vách tường xây gạch tô hai mặt, đà bê tông cốt thép, mái lợp tôn, xà gồ bằng thép, không có cửa chính, cửa sổ bằng gõ tạp, cầu thang bằng thép. Nhà có hệ thống điện.
2.5. Nhà tiền chế 1: diện tích 125,9m2. Nhà có kết cấu: nền lót gạch tàu, cột bằng thép, đỡ mái bằng thép, mái che bằng nhựa, nhà không có vách.
2.6. Nhà tiền chế 2: diện tích 56,5m2. Nhà có kết cấu: nền lót gạch tàu và xi măng, cột bằng thép, đỡ mái bằng khung thép, không mái che, không vách.
2.7. Công trình phụ và cây trồng trên đất.
Theo Mảnh trích đo địa chính số 2945.2021 ngày 19/5/2021 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tân An duyệt ngày 24/12/2021 và Mảnh trích đo địa chính số 2021 ngày 19/5/2021 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ.
Thời gian thực hiện việc cưỡng chế: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 02 năm 2023 (thứ 4).      
Địa điểm thực hiện cưỡng chế: Tại thửa số 82, tờ bản đồ số 2-20a, loại đất ở tại đô thị, tọa lạc tại số 538 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Dự trù chi phí cưỡng chế ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy phải chịu là: 111.650.000đ (Một trăm mười một triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Quá trình tổ chức cưỡng chế kê biên xử lý tài sản, chi phí phát sinh tăng hoặc giảm được tính theo thực tế.
Yêu cầu ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.
                                                                               CHẤP HÀNH VIÊN
  Nơi nhận:                                                                                         (Đã ký)
- Các đương sự;
- Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh;
- Viện KSND thành phố Tân An;
- Kế toán nghiệp vụ;
- UBND phường 4;
- Lưu: VT, HSTHA.                                                                     Đặng Thị Ngọc Hưởng
 
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: