Sign In

Chi cục THADS TP Tân An, Thông báo số 322/TB-CCTHADS ngày 03/6/2024 về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên lái xe, bảo vệ, tạp vụ

04/06/2024

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số:  322 /TB-CCTHADS Tân An, ngày  03   tháng  06    năm 2024
 
THÔNG BÁO
Về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ
nhân viên lái xe, bảo vệ, tạp vụ
         
Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Công văn số 1045/TCTHADS-TCCC ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 917/CTHADS-TCCB ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ- CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ;
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên lái xe, nhân viên bảo vệ cụ thể như sau:
1.Vị trí, số lượng:
- Vị trí: Lái xe cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
+ Số lượng: 01 người.
- Vị trí: nhân viên bảo vệ cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
+ Số lượng: 02 người.
- Vị trí: nhân viên tạp vụ cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
+ Số lượng: 01 người.
2.Yêu cầu công việc:
2.1 Nhân viên lái xe:
- Thực hiện đưa đón lãnh đạo, công chức công tác theo yêu cầu, đảm bảo an toàn, chu đáo, đúng thời gian quy định;
- Chăm sóc xe hàng ngày theo quy định, đảm bảo xe luôn sạch sẽ, ngăn nắp; có trách nhiệm trong việc bảo dưỡng xe để sử dụng lâu dài;
- Quản lý, sử dụng đúng mục đích và đề xuất trang bị kịp thời, đầy đủ vật dụng cần thiết trong xe ôtô;
- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí về các khoản chi phí liên quan đến xăng, xe, trang thiết bị, phụ tùng phục vụ hoạt động của xe.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao.
2.2 Nhân viên Bảo vệ:
- Trực bảo vệ 24/24, bảo quản an toàn trụ sở cơ quan, kho vật chứng; trực tiếp kiểm soát người ra vào cơ quan; ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ cơ quan, kịp thời đề xuất thủ trưởng cơ quan xử lý khi xảy ra tình trạng vi phạm.
- Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng.
- Chăm sóc vườn hoa cây cảnh trong khuôn viên cơ quan; đề xuất cơ quan mua sắm thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ, phương án phòng chống cháy nổ.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao.
2.3 Nhân viên Tạp vụ:
- Quét dọn sân, cầu thang, hành lang, phòng họp, hội trường, thường xuyên lau chùi cửa kính, khung nhôm, vệ sinh khu toilet.
-Nấu nước uống cho Lãnh đạo phục vụ hội nghị.
-Tham gia bảo vệ tài sản, tiết kiệm sử dụng điện nước cơ quan.
- Phát hiện các trang thiết bị hỏng báo ngay kịp thời để có kế hoạch sửa chữa hoặc thay thế.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn:
3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn nhân viên lái xe:
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp THPT và có bằng/giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên và còn hiệu lực tại thời điểm được tuyển dụng chính thức
- Am hiểu luật lệ an toàn giao thông đường bộ.
- Am hiểu địa bàn hoạt động (cầu, đường…).
- Trung thực, cẩn thận, tận tụy
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lái xe.
- Có sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc.
- Có khả năng xử lý tình huống, đi công tác xa, làm việc ngoài giờ hành chính.
3.2 Điều kiện , tiêu chuẩn nhân viên Bảo vệ:
- Là công dân Việt Nam;
- Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Giới tính: Nam hoặc nữ;
- Có lý lịch rõ ràng, có sức khỏe tốt để làm việc lâu dài;
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, trung thực, thật thà, làm việc cẩn thận, gọn gàng;
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp 12/12.
3.3 Điều kiện , tiêu chuẩn nhân viên Tạp vụ:
- Là công dân Việt Nam;
- Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Giới tính: Nam hoặc nữ;
- Có lý lịch rõ ràng, có sức khỏe tốt không có dị tật, không mắc bệnh xã hội;
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, trung thực, thật thà, làm việc cẩn thận, gọn gàng;
* Những người sau đây không được đăng ký tuyển dụng:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
4. Mức thù lao: theo thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ nhân viên lái xe, bảo vệ, tạp vụ và Chi cục THADS thành phố Tân An.
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
Đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ lái xe, Bảo vệ, tạp vụ có đủ các điều kiện tiêu chuẩn trên nộp hồ sơ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An.
Địa chỉ: 216/3 quốc lộ 1, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại liên hệ: 0272.3.525.403
Thời gian nhận hồ sơ từ 04/06/2024 đến 17 giờ ngày 13/06/2024.
Trên đây là thông báo về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên lái xe,  nhân viên Lái xe và nhân viên Tạp vụ của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An./.
 
Nơi nhận:
- Cục THADS tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh
- Lãnh đạo Chi cục;
- Thông báo trên đài truyền thông thành phố;
- Niêm yết;
- Lưu: VT, HSTHA.
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH CHI CỤC
 
 
 
 
Đặng Văn Thạo
Các tin đã đưa ngày: