Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2024

05/06/2024

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
CỦA CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THADS HUYỆN TÂN THẠNH
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh như sau:
Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh tiếp công dân vào ngày 10/6/2024 (thứ Hai) và ngày 20/6/2024 (thứ Năm).
Thời gian:
+ Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
Địa điểm: Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh (địa chỉ: Số 05 đường 2/9, Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An)
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh trân trọng thông báo./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: