Sign In

Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 467/TB-CCTHADS ngày 27/6/2024. (27/06/2024)

Vụ ông Phan Văn Tèo và bà Nguyễn Thị Thoại Duy, địa chỉ: ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Trần Thị Ngọc Tâm, Ấp 1 Xã Hướng Thọ Phú TPTA (27/06/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Trần Thị Ngọc Tâm, Ấp 1 Xã Hướng Thọ Phú TPTA

Chi cục THADS huyện ThạnhHóa thông báo số: 815/TB-THADS Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành vụ Phấn, Việt (CHV Huy) (26/06/2024)

Chi cục THADS huyện ThạnhHóa thông báo số: 815/TB-THADS  Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá  hoặc bán đấu giá không thành vụ Phấn, Việt (CHV Huy)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa thông báo số: 817/TB-THADS Về việc bán đấu giá tài sản¬ (lần 04) vụ ông Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh (CHV Huy) (26/06/2024)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa thông báo số: 817/TB-THADS Về việc bán đấu giá tài sản¬ (lần 04) vụ ông Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh (CHV Huy)

Chi cục THADS huyện Tân Thạnh thông báo số 841/TB-CCTHADS ngày 26/6/2024 về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Nguyễn Quốc Nghiệp (CHV Võ Thanh Hà) (26/06/2024)

          Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh lựa chọn: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Địa chỉ trụ sở: 276, Quốc lộ 62, phường 2, TP Tân an, tỉnh Long An.
          Để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản các tài sản đã kê biên sau:
          Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bán đấu giá gồm:
- Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 10; Tờ bản đồ số 3; Diện tích: 1046.9 m2; mục đích sử dụng: ONT;  địa chỉ thửa đất: ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BĐ 050966, số vào sổ cấp GCN: CH 01443 do UBND huyện Tân Thạnh cấp ngày 08/8/2011 do ông Nguyễn Quốc Nghiệp đứng tên. Theo mảnh trích đo địa chính số 11-2024 duyệt ngày 26/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại huyện Tân Thạnh.
Tài sản trên đất: Bạch đàn loại A: 04 cây; Bạch đàn loại B: 10 cây; Bạch đàn loại D: 07 cây; Tràm loại D: 81 cây; Tràm loại B: 03 cây; Cây sanh loại A: 02 cây; Cây sanh loại B: 01 cây.
          Vậy, thông báo để Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và ông Nguyễn Quốc Nghiệp biết./.                             
Các tin đã đưa ngày: