Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản số 616 của CHV Chi cục THADS tp Tân An

23/07/2020

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã kê biên của ông Đinh Văn Mãnh, bà Nguyễn Thị Sót, bà Đinh Mộng Linh. Cùng địa chỉ: 159/3/4 Quốc lộ 62, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An với Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tài sản đã kê biên đưa ra bán đấu giá gồm:
1. Quyền sử dụng đất một phần thửa số 27, tờ bản đồ số 1, diện tích là 812,3m2, loại đất ODT tọa lạc tại phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
2. Tài sản trên một phần thửa đất số 27, tờ bản đồ số 1, diện tích là 812,3m2, loại đất ODT tọa lạc tại phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Gồm:
- Nhà ở: một phần nhà ở cấp 4, diện tích 73,7m2. Nhà có kết cấu: vách tường xây gạch tô hai măt, cột bê tông cốt thép, nền gạch men, cửa sắt lộng kính, trần laphong, mái tole.
- Nhà tiền chế 1: diện tích 15,9m2. Nhà có kết cấu: mái tole xi măng, đỡ mái bằng gỗ tạp, cột xi bê tông cốt thép, nền xi măng, không xây vách.
- Nhà tiền chế 2: diện tích 49,4m2. Nhà có kết cấu: mái tole thiết, đỡ mái bằng gỗ tạp, cột bê tông cốt thép, nền xi măng, không xây vách.
- Nhà tiền chế 3: diện tích 147,9m2. Nhà có kết cấu: mái tole xi măng, đỡ mái bằng cột xi măng và gỗ tạp, cột bê tông cốt thép và gạch thẻ, nền xi măng, vách xây tường gạch có tô hai mặt ở phía Tây và phía Nam có ốp gạch men bên trong cao 1,5m.
- Nhà tiền chế 4: diện tích 28,6m2. Nhà có kết cấu: mái tole xi măng, đỡ mái bằng gỗ tạp, cột bê tông cốt thép, nền xi măng, vách tạm bằng tole xi măng.
- Sân xi măng: diện tích 192,3m2.
3. Cây trồng trên đất: 11 cây xanh loại B, 11 cây xanh loại C, 02 cây mít loại C, 05 bụi cao kiểng loại C.
Giá khởi điểm bán tài sản là: 5.413.041.311đ (Năm tỷ, bốn trăm mười ba triệu, không trăm bốn mươi mốt nghìn, ba trăm mười một đồng).
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 24/7/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/8/2020.
Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký trong giờ hành chính: từ ngày 24/7/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/8/2020.
Thời gian đóng tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 01/9/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/9/2020.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 04/9/2020.
Địa điểm đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo cho ông Đinh Văn Mãnh, bà Nguyễn Thị Sót, bà Đinh Mộng Linh, những người được thi hành án được biết.
Các tin đã đưa ngày: