Sign In

TB bán đấu giá tài sản số 66 của CHV Chi cục THADS huyện Đức Hòa

13/11/2020

Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Đức Hòa tổ chức bán đấu giá tài sản:
    Quyền sử dụng đất thửa đất số 4, số 5, một phần thửa số 17 có tổng diện tích 16.676 m2 (Trừ diện tích trụ điện 55 m2) còn lại 16.621 m2, tờ bản đồ số 20 tại ấp 3, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BH 195286, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: “CH” 01496 do UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 31/8/2011 cho bà Nguyễn Thị Nam), (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BH 195285, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: “CH” 01497 do UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp ngày 31/8/2011cho bà Nguyễn Thị Nam).
Giá khởi điểm là 7.075.559.700 đồng ( Bảy tỷ không trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm năm mươi chín ngàn bảy trăm đồng)
 
 
.
    Thời gian bán tài sản vào hồi: 09 giờ 30 ngày 04/12/2020.
    Địa điểm bán tài sản: số 276, quốc lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
   Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
  Khi cần thiết liên hệ Chấp hành viên Nguyễn Thái Nguyên, số điện thoại: 0948481732.                                                                                                        
   Công ty TNHH Quản Hằng  (nay là Công ty TNHHTMDV vận tải Hoa Hiệp Phát), người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền nhận lại tài sản trước ngày bán đấu giá 01 ngày khi nộp đủ tiền thi hành án và các khoản chi phí.
   Vậy thông báo cho Công ty TNHH Quản Hằng  (nay là Công ty TNHHTMDV vận tải Hoa Hiệp Phát), Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết./.
Các tin đã đưa ngày: