Sign In

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO số: 705/TB-CCTHADS Về việc kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án vụ Thiện, Ảnh (CHV: Huy)

11/06/2024

Căn cứ Luật Thi hành án thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 
Căn cứ các Bản án, Quyết định số: 10/2022/QĐCNHGT-DS, số 11/2022/QĐCNHGT-DS, số 12/2022/QĐCNHGT-DS, số 13/2022/QĐCNHGT-DS, số 14/2022/QĐCNHGT-DS và số 15/2022/QĐCNHGT-DS, cùng ngày 05 tháng 9 năm 2022; số 20/2023/DSST ngày 19 tháng 04 năm 2023; số 11/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 02 năm 2023; 10/2023/QĐST-DS ngày 02 tháng 3 năm 2023; số 06/2023/QĐST-DS ngày 15 tháng 02 năm 2023; số 01/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 02 năm 2023; số 01/2023/QĐST-DS ngày 24 tháng 02 năm 2023; số 02/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 02 năm 2023; số 03/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 02 năm 2023; số 04/2023/QĐST-DS ngày 27 tháng 03 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số: 699/QĐ-CCTHADS, số 700/QĐ-CCTHADS, số 701/QĐ-CCTHADS, số 702/QĐ-CCTHADS, số 703/QĐ-CCTHADS, quyết định số 704/QĐ-CCTHADS,  cùng ngày 09/9/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 294/QĐ-CCTHADS ngày 20/02/2023; số 295/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 299/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 300/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 303/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 304/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 315/QĐ-CCTHADS ngày 06/03/2023; số 323/QĐ-CCTHADS ngày 14/03/2023; số 332/QĐ-CCTHADS ngày 14/03/2023; số 335/QĐ-CCTHADS ngày 27/03/2023; số 494/QĐ-CCTHADS ngày 12/05/2023; số 551/QĐ-CCTHADS ngày 30/05/2023; số 607/QĐ-CCTHADS ngày 21/06/2023; số 645/QĐ-CCTHADS ngày 05/07/2023; của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 18/QĐ-CCTHADS, ngày 19/9/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 17/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số Vc 34/23/BĐS-LAHA ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Tư vấn và Thẩm định giá LAHA;
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 02) số: 20/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 134/TB-ĐG ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ Thông báo số: 486/24/TP-CV ngày 05/6/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong về việc thông báo kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức đấu giá;
Căn cứ Biên bản đấu giá tài sản ngày 07/6/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ Thông báo số: 496/24/TP-CV ngày 07/06/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong về việc thông báo người trúng đấu giá.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho:
Người phải thi hành án: Ông Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh, cùng địa chỉ: Ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Người được thi hành án:
          01. Ông Nguyễn Nhựt Bình; sinh năm: 1981; địa chỉ: Số 8, Nội Hòa 1, phường Bình An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
   02. Ông Nguyễn Thanh Liêm; sinh năm: 1980; địa chỉ: Ấp Đồn A, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
   03. Ông Phạm Việt Cường; sinh năm: 1979; địa chỉ: Ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
   04. Bà Phùng Thị Ly; sinh năm: 1963; địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
   05. Ông Võ Túc Qui, sinh năm: 1991, địa chỉ: khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
   06. Ông Nguyễn Văn Chữ, sinh năm: 1958; địa chỉ: Ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
07. Ông Phạm Thanh Sơn, sinh năm: 1958, địa chỉ: Ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
08. Ông Lê Văn Cư, sinh năm: 1965, địa chỉ: Ấp Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
9. Ông Lý Thanh Phong, sinh năm: 1972, địa chỉ: Ấp Cá Tôm, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.
10. Ông Lê Văn Cớm, sinh năm: 1984 và bà Trần Thị Diễm Sương, sinh năm: 1995, địa chỉ: Ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
11. Ông Lê Văn Bột, sinh năm: 1964, địa chỉ: Ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
12. Ông Lê Văn Hoài, sinh năm: 1967,  địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
13. Bà Nguyễn Thị Nuông, sinh năm: 1963, địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
14. Ông Đoàn Thanh Phước (do bà Nguyễn Thị Phương, sinh năm: 1964, địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đại diện theo ủy quyền).
Ngày 07/6/2024, Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Tp Tân An, tỉnh Long An đã tổ chức đấu giá tài sản kê biên:
Quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất gồm:
- Quyền sử dụng đất:
+ Thuộc thửa đất số 112, diện tích 13.005m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 718m2), đất BHK, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 53, diện tích 21.214m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 425m2), đất LUC, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 46, diện tích 8.999m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 283m2), đất BHK, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 121, diện tích 17.469m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 265m2), đất LUC, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 54, diện tích 11.230m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 648m2), đất BHK, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 47, diện tích 8.075m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 238m2), đất LUC, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 120, diện tích 17.404m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 254m2), đất LUC, tờ bản đồ số 05;
- Công trình xây dựng trên thửa đất số 54, tờ bản đồ số 05 có kết cấu như sau:
+ Nhà chính (nhà ở cấp 4): diện tích 104m2, kết cấu móng, 05 cột thép + cột đà BTCT, tường xây gạch 20cm, mặt trong chưa tô, mặt ngoài trát xi măng, nền lát gạch men, xà gồ thép, mái lợp tole sóng vuông, trần mái nhà có tấm lót cách nhiệt chống nóng chống ẩm PE phủ bạc 02 lớp … bên trong nhà có 01 phòng diện tích 16,17m2 có ốp gạch men cao 1,8m, ngang 3,3m, dài 4,9m, cửa phòng bằng nhôm, căn nhà có 07 cửa sổ nhôm lồng kính, khung Inox,...
- Cây trồng trên đất: theo hiện trạng thực tế biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 26/09/2023 có 3.023 cây chanh.
Tài sản tọa lạc tại ấp Gãy, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Người mua được tài sản: Bà Trịnh Thị Ngọc Hân, sinh năm: 1999, CCCD: 080199003775 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/3/2024, địa chỉ: Ấp 1, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An là người trúng đấu giá tài sản trên với giá mua tài sản là: 9.636.900.000 đồng (Chín tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm ngàn đồng).
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để biết./.
Các tin đã đưa ngày: