Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo bán đấu giá tài sản (vụ Cao Thị Hạnh, Hồ Phước Long)

07/06/2024

­
 
 
 
 
    Mẫu số: D25-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)                                            
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     
Số: 926/TB-CCTHADS Tân An, ngày 07 tháng 6 năm 2024  
         
                                 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 

  Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
  Căn cứ Bản án số: 03/2023/KDTM-ST ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 91/2023/QĐST-DS ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 87/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 92/2023/QĐCNHGT-DS ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 01/2024/QĐST-KDTM ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số: 02/2024/QĐ-SCBSBA ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 635/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 324/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 322/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 277/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 446/QĐ-CCTHADS ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 519/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 735/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 736/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 760/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 18/QĐ-CCTHADS ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 517/TB-CCTHADS ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Laha.
Căn cứ Thông báo về việc thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 572/TB-CCTHADS ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc đấu giá tài sản (lần 2) số: 39/2024/01/TB-BĐGTS ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
  b) Tài sản bán đấu giá gồm:
  1. Quyền sử dụng đất thửa đất số 90, tờ bản đồ số 27, tọa lạc tại Thị xã Tân An, tỉnh Long An (nay là Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An) diện tích 52.5m2, loại đất ở tại đô thị theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AI 567465 số vào sổ cấp giấy: H 00824 do UBND thị xã Tân An, tỉnh Long An, cấp ngày 21/06/2007, điều chỉnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở cho bà Cao Thị Hạnh ngày 11/5/2022.
2. Tài sản trên đất: Nhà ở, loại nhà cấp 3 (gồm 01 tầng trệt, 01 tầng lửng, 02 tầng lầu, 01 sân thượng), diện tích sử dụng 262,8m2, diện tích xây dựng 52,4m2. Nhà có kết cấu: móng, cột, đà, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền ceramic; mái bê tông cốt thép. Nhà có hệ thống điện, nước và trang thiết bị điện, nước. Cụ thể:
2.1. Tầng trệt: diện tích 52,4m2; tường ốp gạch ceramic cao 1,2m và 3,6m, còn lại sơn nước; cửa chính kính cường lực khung nhôm, bên ngoài cửa sắt kéo; cửa phòng bằng gỗ và kính; cầu thang bê tông cốt thép ốp đá granit, tay vịn bằng gỗ; có nhà vệ sinh riêng.
2.2. Tầng lửng: diện tích 37m2; tường ốp gạch ceramic cao 1,2m và 3,3m, còn lại sơn nước; cửa phòng bằng gỗ và kính; cầu thang bê tông cốt thép ốp đá granit, tay vịn bằng gỗ; có nhà vệ sinh riêng.
2.3. Tầng lầu 1: diện tích 57,86m2; tường ốp gạch ceramic cao 1,2m và 3,3m, còn lại sơn nước; cửa bằng gỗ và kính; cầu thang bê tông cốt thép ốp đá granit, tay vịn bằng gỗ; có nhà vệ sinh riêng.
2.4. Tầng lầu 2: diện tích 57,86m2; tường ốp gạch ceramic cao 1,2m và 3,1m, còn lại sơn nước; cửa chính 04 cánh bằng gỗ lộng kính; cửa sổ bằng nhôm lộng kính; cửa phòng bằng gỗ và kính; cầu thang bê tông cốt thép ốp đá granit, tay vịn bằng gỗ; có nhà vệ sinh riêng.
2.5. Sân thượng: diện tích 57,68m2; tường ốp gạch ceramic cao 1,2m, còn lại sơn nước và sơn phun gấm; cửa kính khung sắt; cửa sổ kính khung nhôm; giếng trời lắp khung sắt; bên ngoài sân thượng xây tường cao 01m, thành lan can khung sắt; mái bê tông cốt thép; trần thạch cao.
Theo Mảnh trích đo địa chính số 406.2024 của Công ty TNHH Đo đạc Nhà đất Hưng Phú đo vẽ và được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 18/3/2024.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản từ ngày 17/6/2024 đến ngày 18/6/2024 (liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem). Địa chỉ xem tài sản: tại vị trí thửa đất và tài sản gắn liền với đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 25/6/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ đăng ký: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 11.623.528.800đ (Mười một triệu, sáu trăm hai mươi ba triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn, tám trăm đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)/ hồ sơ.
- Tiền đặt trước là 1.743.529.000đ (Một tỷ, bảy trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm hai mươi chín nghìn đồng).
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 25/6/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/6/2024.
- Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Long An.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 25/6/2024.
- Địa điểm đăng ký: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
+ Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản phải đến đúng thời gian, địa điểm đăng ký để mua hồ sơ đấu giá, điền thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá (Hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Giấy đăng ký tham gia đấu gía, Quy chế cuộc đấu giá, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá và Phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước).
+ Người đăng ký tham gia đấu giá nộp các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký đấu giá như: Căn cước Công dân (02 bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu).
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 28/6/2024 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
* Thông tin về việc đấu giá:
- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá:
+ Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước đúng theo thời hạn đã thông báo. Nếu sau thời hạn theo thông báo, tiền đặt trước mới có trong tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An thì hồ sơ đăng ký đấu giá không hợp lệ và người đăng ký không được tham gia cuộc đấu giá. Trong trường hợp này thì người đăng ký tham gia đấu giá nhận lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
+ Trong thời gian tổ chức việc đấu giá, nếu bên có tài sản bán đấu giá (Chấp hành viên- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An) có văn bản yêu cầu dừng cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật thì bên tổ chức đấu giá (Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An) hoàn trả lại khoản tiền đặt trước, tiền lãi (nếu có) và tiền mua hồ sơ cho người đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An nhận được văn bản.
- Đối với người mua được tài sản đấu giá:
+  Người mua được tài sản đấu giá giá liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm các thủ tục đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
+ Người mua được tài sản đấu giá ứng trước tiền để nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tiền nợ thuế sử dụng đất, nợ thuế nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có) sau đó Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An sẽ thanh toán lại khoản tiền thuế này. 
+ Người mua được tài sản đấu giá nộp thuế, phí, lệ phí trước bạ đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các khoản chi phí khác có liên quan khi làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có), nộp phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá; Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết (Theo khoản 5, Điều 101 Luật thi hành án dân sự).
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND phường 2;
   - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Long An;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
Đặng Thị  Ngọc Hưởng
 
Các tin đã đưa ngày: