Sign In

Thông báo thanh lý tài sản số 26 của CHV Cục THADS tỉnh Long An

19/01/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo bán lô hàng hóa 01 (một) xe mô tô: Hiệu Honda Click, Màu trắng đen, Biển số 69N1-540.29 theo hình thức niêm yết giá như sau:
- Giá khởi điểm: 17.415.000 đồng (Mười bảy triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng).
- Thời hạn niêm yết và thông báo giá là 05 ngày làm việc, kể từ ngày 19/01/2021.
- Địa điểm và thời gian xem hàng:
+ Địa điểm: số 266A đường 827A, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
+ Thời gian xem hàng và nộp phiếu đăng ký mua tài sản: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/01/2021.
- Tổ chức bán: dự kiến lúc 08h00 ngày 28/01/2021
- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xin liên hệ đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An (giờ hành chính).
(Địa chỉ: số 266A đường 827A, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Số điện thoại: 02723.829.523 gặp Duyên).
Cục Thi hành án dân sự tỉnh xin thông báo./.
Các tin đã đưa ngày: