Sign In

TB bán đấu giá tài sản số 330 của CHV Chi cục THADS huyện Đức Hòa, Long An

26/01/2021

Quyền sử dụng đất thửa số 289, diện tích theo giấy chứng nhận là 444 m2, loại đất ONT, tờ bản đồ số 41, tọa lạc tại ấp Bùng Binh, xã Hóa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do ông Huỳnh Châu Khương đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Giá khởi điểm là 172.272.000 đồng ( Một trăm bảy mươi hai triệu hai trăm bảy mươi hai ngàn đồng).
.  Thời gian bán tài sản vào hồi: 10 giờ 30 ngày 04/3/2021.
 
 
    Địa điểm bán tài sản: số 276, quốc lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
   Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
  Khi cần thiết liên hệ Chấp hành viên Nguyễn Thái Nguyên, số điện thoại: 0948481732.                                                                                                        
   ông Huỳnh Châu Khương, người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền nhận lại tài sản trước ngày bán đấu giá 01 ngày khi nộp đủ tiền thi hành án và các khoản chi phí.
   Vậy thông báo cho ông Huỳnh Châu Khương, Ngân hàng TMCP Phương Đông và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết./.
Các tin đã đưa ngày: