Sign In

TB bán đấu giá số 77 của CHV Chi cục THADS thành phố Tân An, Long An

28/01/2021

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An ký kết hợp đồng với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An tổ chức bán đấu giá công khai của bà Trần Kim Hải và ông Lê Văn Rạng tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa đất số 28, tờ bản đồ số 5, diện tích 532 m2, loại đất lúa (LUC), tọa lạc tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An được UBND thành phố Tân An cấp này 18/01/2013 do bà Trần Kim Hải đứng tên sở hữu, sử dụng (theo trích lục bản đồ địa chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký  đất đai tại thành phố Tân An ký ngày 15/10/2020)
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 360.000.000 đồng ( bằng chữ: ba trăm sáu mươi triệu đồng)
* Đặt trước(15%): 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu đồng).
* Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).
3. Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký và tổ chức đấu giá: tại Doanh nhiệp đấu giá tư nhân Long An;  địa chỉ: 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, Long An.
4.Thời gian đăng ký và tổ chức đấu giá:
- Thời gian xem tài sản đấu giá: trong giờ hành chính từ ngày 17/02/2021 đến 18/02/2021 (trong giờ hành chính), địa điểm xem tài sản: tại nơi tọa lạc thửa đất.
- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký: từ khi thông báo đến ngày 03/3/2021 tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An (Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút)
- Thời gian đóng tiền đặt trước: từ ngày 01/3/2021 đến chậm nhất lúc 16 giờ 00 phút ngày 03/03/2021. Hình thức nhận tiền đặt trước: người đăng ký đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 05/3/2021 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An; địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, Long An.
5. Phương thức, hình thức tổ chức đấu giá:
* Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
* Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Doanh nhiệp đấu giá tư nhân Long An;  địa chỉ: 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, Long An.- Điện thoại: 0907.148.393.
Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo để người phải thi hành án, người được thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết việc bán đấu giá tài sản nêu trên./.
Các tin đã đưa ngày: