Sign In

CHV Chi cục THADS huyện Đức Hòa, Long An Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 01 ngày 01/10/2021

07/10/2021

Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Đức Hòa tổ chức bán đấu giá tài sản:
    1/ Dây chuyền máy móc thiết bị và hàng hóa tồn kho theo biên bản thẩm định của Tòa án và đại diện Ngân hàng VietinBank lập ngày 10/3/2020, gồm: Máy khâu – Sewing machine (05 cái); Máy ráp móc áo ngực – Eye swing machine (08 cái); Máy làm móc áo ngực – Hook swing machine (04 cái); Máy khâu tự động – Start sewing machine (01 cái); Máy ép nhiệt – Drier machine (04 cái); Máy làm bầu áo ngực – Rolling machine (01 cái); Máy cắt đoạn – Heating cutting (03 cái); Máy quấn cuộn – Woven rolling (01 cái); Máy cắt vải – Woven machine (01 cái); Dao cắt vải – Knife cutting (01 cái); Máy mài dụng cụ kim loại – Grinder machine (02 cái); Máy khoan kim loại – Drulling machine (01 cái); Máy định hình bầu ngực – 2 Axis ruoding machine (03 cái); Lò gia nhiệt sợi thép bằng điện – Oven (01 cái); Máy cắt vải Xieyou 02 bộ ( 02 cái); Máy cắt đoạn TK 100501231130 (01 cái); Máy tạo lớp phủ ngoài cho gọng áo (01 cái); Máy nén khí (01 cái); Máy làm bầu áo ngực (01 cái); Máy tạo cúp TK 101732409920 ngày 27/11/2017 02 bộ (20 cái); Khuôn đúc mẫu TK 1017324099200 ngày 27/11/2017 02 bộ (01 cái).
    Giá khởi điểm là 1.689.457.500 đồng ( Một tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu bốn trăm năm mươi bảy ngàn năm trăm đồng).
    2/ Vải cây (cuộn) loại lớn: 468 cây; Vải cây (cuộn) loại nhỏ: 410 cây; 18 bao nguyên liệu; 20 bao cuộn nguyên liệu; 1076 thùng nguyên liệu.
    Giá khởi điểm là 36.742 đồng /kg.
    Thời gian bán tài sản vào hồi: 09 giờ 30 ngày 27/10/2021.
    Địa điểm bán tài sản: số 276, quốc lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
    Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
                 Công ty TNHH Avvio Việt Nam, ông Lee Byung Kyu, người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền nhận lại tài sản trước ngày bán đấu giá 01 ngày khi nộp đủ tiền thi hành án và các khoản chi phí.
    Vậy thông báo cho Công ty TNHH Avvio Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết./.
Các tin đã đưa ngày: