Sign In

CHV Chi cục THADS huyện Thủ Thừa, Long An TB về việc bán đấu giá tài sản số 15/TB-CCTHADS ngày 12/10/2021

12/10/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản cho Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Phương Khanh – sinh năm: 1966 và bà Phạm Thị Ngọc Loan – sinh năm: 1965, địa chỉ: số 76 Trần Văn Nam, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An (có tài sản tại ấp 2, xã Mỹ Phú,  huyện Thủ Thừa,  tỉnh  Long An) các tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất thuộc một phần thửa đất số 1873, tờ bản đồ số 02; tọa lạc tại ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tài sản trên của ông Nguyễn Phương Khanh và bà Phạm Thị Ngọc Loan (Tên hộ gia đình, cá nhân: Nguyễn Phương Khanh).
2. Đặc điểm của tài sản:
- Thuộc một phần thửa đất số 1873, diện tích 232,1m2, đất ONT, tờ bản đồ số 02;
- Công trình xây dựng (hàng rào): diện tích 7,5m2, kết cấu trụ bê tông đúc sẵn, lưới B40, cao 1,5m dài khoảng 5m.
- Cây trồng trên đất: 03 cây mít loại B, 01 cây xoài loại B, 01 cây dừa loại B và 06 cây dừa loại D (số lượng cây trồng được tính tại thời điểm kê biên).
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 702.372.000 đồng (Bảy trăm lẻ hai triệu, ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng).
+ Tiền đặt trước (20%): 140.474.400 đồng (Một trăm bốn mươi triệu, bốn trăm bảy mươi bốn ngàn, bốn trăm đồng).
+ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/hồ sơ.
4. Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ 08/10/2021 đến 16h00 ngày 16/11/2021. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc thửa đất.
- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 08/10/2021 đến ngày 16/11/2021.
- Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 16/11/2021 đến 16h00 ngày 18/11/2021.
- Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 19/11/2021 (Dự kiến vào lúc 09h00).
5. Phương thức, hình thức tổ chức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: đấu giá kết hợp 02 hình thức trong 01 cuộc đấu giá. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá ở giai đoạn 01 và hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá ở giai đoạn 02, không hạn chế số lần đấu.
6. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Công ty Đấu Giá Hợp danh Tiên Phong - địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
7. Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong
- Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điện thoại: 0272 3581 359    Fax: 0272 3581 337
- Email: daugiatienphong@gmail.com.
- Website: daugiatienphong.com
Ghi chú: Tài sản đấu giá là tải sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo để người phải thi hành án, người được thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết việc bán đấu giá tài sản nêu trên./.
Các tin đã đưa ngày: